Έντυπα

Οι τομείς στους οποίους το κράτος παρέχει διευκολύνσεις σε ασθενείς που πάσχουν από χρόνιες και σπάνιες παθήσεις είναι:

 1. Εκπαίδευση
  Συμμετοχή σε επιδοτούμενα προγράμματα επιμόρφωσης του ΟΑΕΔ για ΑΜΕΑ.
  Είσοδος στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση χωρίς την υποχρέωση συμμετοχής στις Γενικές Εξετάσεις
 2. Εργασία και η Απασχόληση
  Συμμετοχή σε διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ για θέσεις στο Δημόσιο Τομέα που αφορούν ΑΜΕΑ.
  Εύρεση επιδοτούμενης εργασίας στον Ιδιωτικό Τομέα μέσω ΟΑΕΔ για ΑΜΕΑ
 3. Υγεία, Κοινωνική Πρόνοια και Ασφάλιση
  Δωρεάν Ιατροφαρμακευτική και Νοσοκομειακή Κάλυψη από την Πρόνοια
  Παράταση της Ιατροφαρμακευτικής και Νοσοκομειακής Κάλυψης από το Ασφαλιστικό σας Ταμείο (σε περίπτωση που λήγει η ισχύς της).
  Επίδομα από την Πρόνοια (το οποίο δίνεται αν δεν εργάζεστε και αν έχετε εισοδήματα που δεν ξεπερνούν το ποσό του ορίζεται ανά διαστήματα από το αρμόδιο υπουργείο).
  Αναπηρική Σύνταξη (η οποία παρέχεται εφόσον έχετε συμπληρώσει ένα συγκεκριμένο αριθμό ενσήμων στον Ασφαλιστικό σας  Φορέα)
 4. Μεταφορές και Επικοινωνίες
  Απόκτηση Δωρεάν Δελτίου Μετακίνησης ΑΜΕΑ (που σας δίνει τη δυνατότητα –εφόσον το εισόδημά σας δεν ξεπερνά το ποσό που ορίζεται με εγκύκλιο κάθε χρόνο- να μετακινήστε δωρεάν με όλα τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς της Αθήνας και να έχετε έκπτωση 50% σε όλα τα ΚΤΕΛ της Ελλάδας καθώς και όλα τα δρομολόγια του ΟΣΕ).
  Θέση στάθμευσης ΑΜΕΑ δικαιούνται Ανάπηροι Έλληνες πολίτες που έχουν: πλήρη παράλυση των κάτω ή άνω άκρων ή του ενός άνω ή κάτω άκρου
 5. Απαλλαγή από την υποχρέωση Στράτευσης ύστερα από αίτηση στο αρμόδιο στρατολογικό γραφείο.

Το ποσοστό αναπηρίας που κατοχυρώνει τα παραπάνω δικαιώματα είναι από 67% και άνω.