Κατευθυντήριες οδηγίες για τον εμβολιασμό ασθενών με ρευματικές παθήσεις

Οι λοιμώξεις από ιους και βακτήρια συνεχίζουν να αποτελούν συχνές αιτίες νοσηρότητας και θνητότητας σε παιδιατρικούς ή ενήλικες ασθενείς με ρευματικές παθήσεις με ή χωρίς τη συγχορήγηση ανοσοτροποποιητικών θεραπειών. Ένα σημαντικό ποσοστό αυτών των λοιμώξεων και των επιπλοκών τους μπορεί να προληφθεί με την έγκαιρη χορήγηση εμβολίων.1

Η Ομάδα Εργασίας της Ελληνικής Ρευματολογικής Εταιρείας & Επαγγελματικής Ένωσης Ρευματολόγων Ελλάδος (Ε.Ρ.Ε. & ΕΠ.Ε.Ρ.Ε.) παρουσιάζει τις κατευθυντήριες οδηγίες εμβολιασμού παιδιατρικών και ενηλίκων ασθενών με ρευματικές παθήσεις. Οι οδηγίες βασίσθηκαν στις πιο πρόσφατες Ελληνικές2,3 και Διεθνείς4-6 Οδηγίες ή Συστάσεις καθώς και στα δεδομένα της διεθνούς βιβλιογραφίας.

 Οι οδηγίες απεικονίζονται συνοπτικά στον Πίνακα 1Α (ενήλικες ασθενείς) και Β (παιδιατρικοί ασθενείς) και αναλύονται στο κείμενο που ακολουθεί.

Εμβολιασμός  : Κατευθυντήριες Οδηγίες εμβολιασμών ΕΡΕ.pdf