5/3/2016

Επικοινωνία με όλες τις κοινωνικές υπηρεσίες των δήμων Δυτικής Αττικής για τη διάθεση των ψυχολόγων τους στους ρευματοπαθείς της κάθε περιοχής.