Κοινωνική Έρευνα

Κοινωνική Έρευνα για την

  • Αποτύπωση της αναγνωρισιμότητας της ρευματολογικής ειδικότητας και ο βαθμός χρήσης της από τον γενικό πληθυσμό.
  • Χρήση της ειδικότητας  ρευματολόγου από τον γενικό πληθυσμό
  • Οι πηγές πληροφόρησης και τα κανάλια επικοινωνίας

Download (PPTX, 981KB)