Δημιουργία της σελίδας του ΙΗΣΩ www.iiso.gr με την εθελοντική προσφορά του μέλους μας Γρήγορη Τάμπαση .