Συμμετοχή στο 2ο Forum των Stakeholders, με θέμα:«Βελτιστοποίηση της αντιμετώπισης των Ρευματικών Παθήσεων»που διοργανώνει το «Εθνικό Συμβούλιο για τις Ρευματικές Παθήσεις», αποτελούμενο από την Ελληνική Ρευματολογική Εταιρεία & Επαγγελματική Ένωση Ρευματολόγων Ελλάδος (ΕΡΕ-ΕΠΕΡΕ) και όλες τις Ενώσεις Ασθενών με Ρευματικές Παθήσεις που δραστηριοποιούνται στη χώρα.