Σύνταξη φυλλαδίου με όλους τους ψυχολόγους και ανάρτηση του στον πίνακα ανακοινώσεων της Ρευματολογικής κλινικής του Αττικού νοσοκομείου προς ενημέρωση των ασθενών.