Το 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο ΡευΜΑζην 1 και 2 Μαρτίου 2019.
Η Πανελλήνια Ομοσπονδία συλλόγων ασθενών, γονέων,κηδεμόνων και φίλων παιδιών με ρευματικά νοσήματα διοργανωνει το πρώτο πανελλήνιο συνέδριο.