10/5/2016

Υπό τον συντονισμό του Εντεταλμένου Δημοτικού Συμβούλου για τα θέματα Υγείας Γιώργου Μπεκιάρη σε συνεργασία με την Δ΄ Παθολογική Κλινική του Π.Γ.Ν. «Αττικόν»

εκδήλωση για τον Ερυθηματώδη Λύκο
εκδήλωση για τον Ερυθηματώδη Λύκο