Πρόσκληση – Aνοικτή ενημερωτική εκδήλωση για τον Ερυθηματώδη Λύκο
Αφίσα- Aνοικτή ενημερωτική εκδήλωση για τον Ερυθηματώδη Λύκο
Αφίσα- Aνοικτή ενημερωτική εκδήλωση για τον Ερυθηματώδη Λύκο