Έντυπα

Εγκύκλιος για τις παθήσεις χωρίς επανέλεγχο από τα ΚΕΠΑ

Εγκύκλιος για τις παθήσεις χωρίς επανέλεγχο από τα ΚΕΠΑ όπου συμπεριλαμβάνονται και τα ρευματική νοσήματα. Υπουργική απόφαση με την οποία καθορίζονται […]

www.iiso.gr - Αυτοάνοσα ρευματικά νοσήματα

Δικαιολογητικά για πιστοποίηση αναπηρίας ΚΕΠΑ

Δικαιολογητικά για πιστοποίηση αναπηρίας ΚΕΠΑ τι πρέπει να γνωρίζετε Αίτηση αξιολόγησης αναπηρίας Εισηγητικός φάκελος παροχών αναπηρίας τον οποίο συμπληρώνει ο […]