Πρώτη συνάντηση

Πρώτη συνάντηση και σύσταση του ΙΗΣΩ.